Cookies

voorlichtingsgesprek met aanstaande ouders

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

Webstatistieken

Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van uw internetprovider
  • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina's u heeft bezocht

Aan- of afmelden

Door op de link te klikken wordt u afgemeld voor cookies: http://sitestat.com/privacy/cookie-opt-out.php?lang=nl_NL

Toch weer aanmelden: http://sitestat.com/privacy/cookie-opt-in.php?lang=nl_NL