Kosten

voorlichtingsgesprek met aanstaande ouders

 

Kosten uitgebreid gesprek (counselingsgesprek)

  Wie komt in aanmerking? Wie betaalt?

Uitgebreid gesprek over screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho

Alle zwangeren Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Naar boven

Screening down-, edwards- en patausyndroom en 20 wekenecho

  Wie komt in aanmerking? Wie betaalt?
Combinatietest Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft. Zwangere betaalt €176,96 (bij eenling zwangerschap). Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
NIPT (TRIDENT-2) Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft. Zwangere betaalt €175.
20 wekenecho Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft. Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Naar boven

Vervolgonderzoek: als u een medische indicatie heeft voor prenatale diagnostiek

  Wie komt in aanmerking? Wie betaalt?
Gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek). Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.
Combinatietest Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek). Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
NIPT (TRIDENT-1)
  • Bij een verhoogde kansuitslag op de combinatietest.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).
Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
Vlokkentest + vruchtwaterpunctie
  • Als uit combinatietest en/of de NIPT een ongunstige uitslag blijkt.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).
Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO)
  • Als de 20 wekenecho (SEO) een afwijkende uitslag geeft.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Naar boven