Welke informatie krijgt u van de verloskundige of gynaecoloog in het gesprek over de screening op down-, edwards- en patausyndroom?

voorlichtingsgesprek met aanstaande ouders

U krijgt antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat is downsyndroom?
  • Wat is edwardssyndroom? Wat is patausyndroom?
  • Hoe gaat de screening? Wanneer kunt u het onderzoek krijgen?
  • Uit welke testen kunt u kiezen? Wat zijn de voor- en nadelen van de testen?
  • Welk vervolgonderzoek is mogelijk als u een ongunstige uitslag hebt?
  • Wat kost het onderzoek?

Twijfelt u of u de screening op down-, edwards- en patausyndroom wilt?

Praat er over met uw verloskundige of gynaecoloog. Samen kunt u de punten bespreken die voor u van belang zijn. De verloskundige of gynaecoloog is opgeleid om u te helpen om helderheid te krijgen. U beslist uiteindelijk zelf of u de screening wel of niet wilt. Uw verloskundige of gynaecoloog zal u daar niet in sturen.

Kan ik me voorbereiden op het gesprek?

U kunt alvast nadenken over wat u vindt over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. U kunt hierover praten met uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is. Schrijf bijvoorbeeld op welke vragen u hebt en neem ze mee naar het gesprek. Ook kunt u de ‘Keuzehulp Bewust kiezen’ doornemen. U kunt de ingevulde Keuzehulp meenemen naar het gesprek, zodat u daar samen met uw verloskundige of gynaecoloog nog over kunt praten.

Mag ik iemand meenemen naar dit gesprek?

Dat mag zeker. Het is zelfs goed om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Twee personen horen namelijk meer dan één. U kunt bijvoorbeeld uw partner, een vriendin of (één van) uw ouders meenemen. 
Neem geen kinderen mee. U kunt dan rustiger praten.

<Terug naar stap 3. Eerst een gesprek met uw verloskundige of gynaecoloog